BØGEBJERG IF
ONLINE BOOKING

Oprettelse af medlemsskab
Betaling af kontingent
Klik her
Læs mere
 

Løbsoversigt

Medlemmer kan deltage i udvalgte løb og arrangementer, hvor klubben bidrager økonomisk med 50% af startgebyret

Tilmelding til en af udvalgsmedlemmerne: Per Lautrup, Erik Løfqvist, Lene Caspersen eller Helle Clausen.


Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Bøgebjerg IF. Klik på logoet for at bestille et benzinkort.